பூ செடிகள்Flower PlantsFlowering Shrubs
பெயர்Common NameBotanical NameAvailability
பாலைவன ரோஜாDesert roseAdenium
அல்லாமண்ட
Allamanda scottii
அங்கெலோனியா
Angelonia angustifolia
மனோரன்ஜிதம்
Artabotrys hexapetalus


Asystasia coromandeliana
பர்லேரியா
Barleria cristata


Bauhinia alba


Bauhinia tomentosa
காகிதப்பூ
Bougainvillea


Brgmansia


Brunfelsia americana


Caesalpinia pulcherrima


Calliandra


Cananga kirkiiout of stock


Carissa caranda


Cassia alata


Cassia biflora


Cestrum diurnum


Cestrum nocturnum


Crossandra


Duranta macrophylla variegata


Duranta plumieri


Duranta repens


Eranthemum


Euphorbia leucocephala


Euphorbia milii


Euphorbia pulcherima, Poinsettia


Euphorbia splendens


Flowering Shrub


Galphimia glauca


Gardenia


Heliconium


Hemelia patens


Hibiscus


Holmskioldia


Hydrangea


Ixora


Jasminum sambac


Jatropha multifida


Jatropha panduraefolia


Jatropha podagrica


Justicia


Kopsia fruticosa


Lagerstroemia indica


Lantana camera


Lawsonia alba


Magnolia pumila


Malphigia coccigeraout of stock


Malvaviscus arboreus


Mirabilis


Mussaenda
அரளி
Nerium


Pachystachy's lutea


Pentas lanceolata


Plumbago capensis
போயின்சேட்டியா
Poinsettia


Punica granatum Florapleno


Punica granatum Nanaout of stock


Ravenia spectabilis


Rhinacanthus nasutus
ரோஜா
Rosa


Ruellia


Russelia


Serissa


Solandra grandiflora
நந்தியார் வட்டம்
Tabernaemontana coronaria


Tecoma capensis
தங்க அரளி
Tecoma gaudichaudi


Tecoma stans


Thumbergia erecta


Turnera
வின்கா
Vinca rosea


Vitex agnuscatus